राप्ती साेनारी गाउँपालिकाद्वारा नव वर्ष २०८० सालको शुभकामना !