ढकेरी मध्येवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिद्वारा नव वर्ष २०८१ सालको शुभकामना !