कोहलपुर नगर विकास समितिका कोहलपुर ३ (ख) ३६ विगाह क्षेत्र (क्रेकेट मैदान आसपास) मा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुको लागत संकलन प्रयोजनार्थ फारम भर्ने सम्बन्धी ५ दिने सूचना !