काेहलपुर नगर विकास समितिद्वारा घर/टहराहरु हटाई जग्गा खाली गर्ने एवं अनाधिकृत रुपमा किनबेच/लेनदेन भएको भए उजुरी गर्ने सम्बन्धी ७ (सात) दिने सार्वजनिक सूचना !